Технічне обслуговування установок пожежної сигналізації

Технічне обслуговування установок пожежної сигналізації на об'єктах Замовника проводиться спеціалістами компанії у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні.

Технічне обслуговування  включає:

 • проведення планових робіт;

 • відновлення працездатності технічних засобів, що входять до складу установок.

Основними видами планових робіт є:

 • а) зовнішній огляд - визначення технічного стану установок та окремих технічних засобів ( працездатне-непрацездатне) за зовнішніми ознаками за допомогою органів чуття і, за необхідності, із застосування засобів контролю.

 • б) перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і установкою загалом.

 • в) профілактичні роботи - роботи планово-попереджувального характеру щодо утримання установок у працездатному стані.

Зазначені роботи містять очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу ( внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або стали непрацездатними.

Роботи з технічного обслуговування проводяться у термін, що встановлений планом-графіком технічного обслуговування .

Аппаратура і обладнання, середній термін служби яких закінчився, повинні своєчасно змінюватись. При цьому термін зберігання апаратури і обладнання, що встановлюються, не повинен перевищувати вказаний у технічних умовах на них.

Передбачаються наступні види і періодичність технічного обслуговування:

Планові роботи в об'ємі регламенту № 1 - ОДИН РАЗ В МІСЯЦЬ


Зміст роботи

Порядок виконання

Норми і явища, що спостерігаємо

1. Зовнішній огляд, чистка приладів.

1.1. Відключити прилад від мережі і видалити з поверхні блоку бруд, порох, вологу.
1.2. Оглянути прилад і вичистити його від корозії, бруду. Пошкоджені покриття відновити.
1.3. Перевірити відповідність підключення зовнішніх ліній до клем приладу
1.4. При наявності резервного джерела живлення, почистити його. Проміряти напругу резервного джерела живлення. У випадку необхідності змінити акумулятор.
1.5. Відкрити прилад і вичистити поверхні клем, контактів, перемичок, запобіжників від бруду, корозії і тощо.
1.6. Перевірити відповідність номіналів і справність запобіжників.
1.7. Перевірити справність і якість заземлення і цілісність заземляючого проводу.
1.8. Підтягнути гвинти на клемах, де кріплення ослабло. Перевірити ізоляцію проводів, при потребі пошкоджені замінити або ізолювати.

Не повинно бути механічних пошкоджень, корозії. Напруги повинні відповідати паспортним даним. Не повинно бути бруду, слідів корозії, обривів ліній і т.п.

2. Перевірити працездатність приладу у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ".

Провести спрацювання АУПС у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушення шлейфів сигналізації.

Спеціалізовані тестери для перевірки сповіщувачів.

В залежності від режиму перевірки прилад включає відповідну світлову та звукову сигналізацію.


Планові роботи в об'ємі регламенту № 2 ( при поступленні з об'єкту двох і більше неправдивих спрацювань на протязі 30 днів)


Зміст робіт

Порядок виконання

Норми і явища, що спостерігаємо

1. Зовнішній огляд, чистка приладу.

Виконання робіт згідно регламенту №1 п.п. 1.1-1.8.

Не повинно бути механічних пошкоджень, корозії. Напруги повинні відповідати паспортним даним. Не повинно бути бруду, слідів корозії, обривів ліній і т.п.

2. Перевірити працездатність приладу у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ".

Провести спрацювання АУПС у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушення шлейфів сигналізації.

В залежності від режиму перевірки прилад включає відповідну світлову та звукову сигналізацію.

3.Виміряти опір ізоляції

3.1. Відключити прилад від джерела напруги і резервного джерела напруги.
3.2. З'єднати між собою клеми живлення мережі.
3.3. З'єднати між собою клеми "ШС", "+ШС", клеми для підключення акумулятора, клему заземлення корпуса.
3.4.Виміряти опір ізоляції між клемою заземлення і клемою мережі.

Значення опорів повинні відповідати технічним умовам на даний прилад.


Технічне обслуговування компонентів установок пожежної сигналізації

Лінійна частина

 1. Траси лінійної частини засобів Пожежної Сигналізації ( ПС) не повинні бути заставлені меблями, ящиками та іншими предметами і бути легкодоступними для огляду.

 2. Прокладені кабелі і проводи не повинні мати вм'ятин, перекручень, пошкоджень або оголених ділянок ізоляції.

 3. Оперативний (черговий) персонал повинен щоденно візуально контролювати цілісність труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки, тощо.

Пожежні сповіщувачі

 1. У разі встановлення Сповіщувачів ( С) у місцях, де можливе їх механічне пошкодження С мають обладнуватись захисними пристроями, які не повинні впливати на їх працездатність та технічні характеристики (зниження чутливості).

 2. С. повинні постійно утримуватись в чистоті. На період проведення у приміщеннях, де встановлена пожежна сигналізація, ремонтних робіт С. мають бути захищені від попадання на них штукатурки та побілки. Після закінчення ремонту пристрої, що захищають С., необхідно зняти.

 3. Забороняється встановлювати замість непрацездатних С. С. іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейф у місці встановлення непрацездатного С.

 4. До С. має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від матеріалів, що зберігаються у приміщенні, та обладнання, що у ньому розташовано, до С. має бути не менше 0,6 м. С. не повинні захаращуватись обладнанням, матеріалами, які можуть перешкоджати вільному поширенню від місць можливого загорання факторів, що супроводжують пожежу та на які реагує С.

 5. Запас пожежних С. на об'єктах повинен складати не менше 10% від кількості встановлених.

 6. Забороняється встановлювати поблизу теплових (Т) пожежних (П) С. джерела тепла, що здатні негативно впливати на їх роботу (викликати помилкові спрацювання).

 7. У приміщеннях, де встановлені димові ( Д) П С., з метою запобігання помилковим спрацюванням, забороняється курити, а також використовувати обладнання, яке може утворювати пари кислот, лугів, пил у завислому стані.

 8. Д П С. необхідно регулярно, не менше одного разу на 6 місяців, продувати повітрям протягом однієї хвилини, використовуючи для цього порохотяг або компресор з тиском (0,05-0,2) МПа. Після проведення регламентних робіт сповіщувачі повинні бути перевірені на працездатність. Перевірка працездатності проводиться веденням штиря пробника в отвір в кришці сповіщувача. У справного сповіщувача загоряється оптичний індикатор, а на прийомному пульті формується сигнал "ПОЖЕЖА".

 9. У приміщенні, де встановлені П С., що реагують на полум'я, з метою запобігання хибним спрацюванням, забороняється використовувати обладнання, яке може утворювати інфрачервоне випромінювання.

 10. Утилізація радіоізотопних П С., термін служби яких закінчився, проводиться згідно з інструкцією заводів-виробників.

Прилади Приймально-Контрольні Пожежні (ППКП)

 1. На об'єктах у приміщеннях, де розміщені ППКП має бути забезпечено постійне перебування чергового ( оперативного) персоналу.

 2. Кожного дня перед початком роботи оперативний (черговий) персонал повинен контролювати положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також справність світлових індикаторів, наявність пломб на ППКП.

 3. Щомісячно обслуговуючий персонал повинен перевірити:

  • справність плавких запобіжників;

  • номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації (ШС).

  • автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного.

  • працездатність ППКП у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ" шляхом імітації спрацьовування С та порушень ШС.

При цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів. Під час проведення вказаних перевірок необхідно вживати заходів, що виключають можливість хибного спрацювання установок пожежегасіння, а також надходження сигналів про пожежу на пульти систем централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів.

Примітка: Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідність номера С, від якого надійшов сигнал про пожежу, номеру С, спрацювання якого імітувалось.

 1. Щорічно обслуговуючий персонал повинен перевірити:

  • надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ППКП з його затискачем "заземлення", а також вимірювати значення опору між вказаними частинами та затискачем "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.

  • надходження сигналів "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ" на пульти систем централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів. Про проведення вказаних перевірок необхідно повідомляти службу ДПО з метою запобігання хибним виїздам її підрозділів.

 2. Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен вимірювати значення опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і його корпусом на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.

 3. Інформаційна ємність ППКП повинна бути достатньою для забезпечення контролю необхідної кількості приміщень і мати запас резервних працездатних шлейфів не менше 10%.

 4. Корпус ППКП має бути надійно заземлений згідно з вимогами правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

 5. Клемові колодки ППКП, що не мають захисних пристроїв, повинні бути закриті кришками та опломбовані.

 6. Місця підключення ППКП до абонентської телефонної мережі мають бути обмежені для доступу сторонніх осіб.

 7. Приміщення, в якому встановлюють ППКП, має бути сухим і добре вентильованим, з достатнім природним та штучним освітленням. Приміщення, в якому встановлюється ППКП, має бути обладнано, крім робочого освітлення, аварійним, яке забезпечить освітленість на робочих поверхнях не менше 10 % від відповідних норм робочого освітлення.